гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
эзлєў
язылу
Рус | Тат | Eng | TatLat
24.8.2010

Президент Уфадагы тїзелешлєр белєн танышканда катгый талєплєр куйды
21.8.2010

Уфада Идел буе федераль округыныњ “Модернизациянењ тїбєк аспектлары: яња кешелєр, яња карарлар” дип аталган форумы узды
 Русиянең бөтен төбәкләрендә дә "Кызыл таң" гәзитенә һәм "Әллүки" балалар журналына язылырга мөмкин. "Кызыл таң"ның индексы - 50602, "Әллүки" журналыныкы - 50709. Яңалыклар

Истєлекле очрашу

21.4.2010

Бу уњайдан уку йортларында спорт ярышлары, фєнни-гамєли конференциялєр, патриотик ђыр ћєм инша конкурслары уздырыла. Кўптєн тўгел студентлар белєн очрашуга Бїек Ватан сугышы ветераннары Е.Н. Белобородова белєн Х.М. Шємсетдинов килделєр.
Евгения Николаевна сугышта 1942 елныњ маеннан 1945 елныњ маена чаклы була, зенит-артиллерия дивизионы составында Сталинград шєћєрен азат итўдє катнаша, Берлинга чаклы барып ђитє.
Хїсєен Мїхєммєт улы Кызыл Армия сафларына 1943 елныњ кїзендє алына, 1нче Балтыйк буе ћєм 2нче Белоруссия фронтларында корал тїзєўче, миномет расчеты командиры вазыйфаларын башкара.
— Сезгє сугыш ветераннары булырга язмасын! — диде Хїсєен Шємсетдинов. — Мин сезнењ физкультура ћєм спорт ветераннары, олимпия чемпионнары булуыгызны телим, уку йортларыгызныњ уњышлары белєн горурланам. Бу уњышлар, єлбєттє, директорыгыз Мидхєт Мїсєкєевныњ зур тырышлыгы нєтиђєсе дє.
Стєрлетамак физкультура институты студенты, Ванкуверда узган X Паралимпиаданыњ дўрт тапкыр чемпионы Ирек Зариповныњ, Паралимпия уеннарыныњ 13 тапкыр чемпионы Римма Батталованыњ, дїнья, Европа ћєм Русия чемпионнары Юрий Сабанов, Єлфия Єлемгуђина, София Єхмєтгєрєеваныњ  исемнєре бїтен Русиягє билгеле. Мин сезгє дє укуыгызда уњышлар, бєхет телим!

Єхєт Баћаветдинов.
Стєрлетамак шєћєре.

 назадна главнуюнаверх


версия для печати  


Бал: 30 | Оценить: 1 2 3 4 5
 

 

Тавыш биру
“Кызыл Тањ”ны еш укыйсызмы?
   атнага бер тапкыр
   еш
   сирєк


Нºтиҗºсе
Гєзит саннары архивы
Бєйлєнешкє керу

 

гєзит турында сайтныœ картасы хат язу  
Яндекс.Метрика